?!DOCTYPE html> 我们应该学会安装数控平面(床的各种工?- 四川省川(岷机联合数控机器股份有限公?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,phone"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <meta name="Keywords" content=""> <link rel="stylesheet" href="/template/YXX0066/css/style.css"> <link href="/template/YXX0066/css/resetcommon.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/template/YXX0066/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/template/YXX0066/css/5c930024e4b0d6617746074a.css" rel="stylesheet"> <script src="/template/YXX0066/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/YXX0066/js/jquery.superslide.js"></script> <script src="/template/YXX0066/js/yunu.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> "<h1><a href=""http://www.welcomehb.com\"">Dzվ˿</a></h1> " <!--头部开?-> <div class="sky_con"> <div class="huan"> 四川省川(岷机联合数控机器股份有限公司为您免费提?a href="/">平面(床</a>?a href="/supply/">卧轴矩台平面(床哪家?/a>?a href="/news/">数控动柱式平面(床找哪家</a>等相关信息发布和资讯,敬请关注! </div> <div class="k1x"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/35657/stat/"></script> </div> </div> <div class="top_bg"> <div class="header"> <div class="h_con"> <div class="wow zoomIn animated animated" style="visibility: visible; animation-name: zoomIn;"><a rel="nofollow" href="/" title=""><img alt="四川省川(岷机联合数控机器股份有限公? src="/uploads/logo/20190923025246.png" title="四川省川(岷机联合数控机器股份有限公?></a></div> <p class="h_dw"><b>专注平面(床及高效(削方案定?/b>致力于成为平面(床行业赢领?/p> <p class="h_tel">全国服务热线<b>15108227222</b></p> </div> <div class="h_nav menu"> <ul> <li class="cur"> <a rel="nofollow" href="/" title="首页">首页 </a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品展示"> 产品展示 </a> <ul class="erji" style="display: none;"> <!-- 2?--> <li><a rel="nofollow" href="/supply/41.html" title="CM-K数控龙门平面(床">CM-K数控龙门平面(床...</a></li> <!-- 2?--> <li><a rel="nofollow" href="/supply/49.html" title="根据客户要求定制全封闭式数控平面(床系列">根据客户要求定制全封闭式...</a></li> <!-- 2?--> <li><a rel="nofollow" href="/supply/43.html" title="MK71系列数控半封闭式卧轴矩台平面(床">MK71系列数控半封闭式...</a></li> <!-- 2?--> <li><a rel="nofollow" href="/supply/44.html" title="M7132C系列卧轴矩台平面(床">M7132C系列卧轴矩台...</a></li> <!-- 2?--> <li><a rel="nofollow" href="/supply/8.html" title="CM-K数控龙门平面(床系列">CM-K数控龙门平面(床...</a></li> <!-- 2?--> <li><a rel="nofollow" href="/supply/9.html" title="数控动柱式平面(床系?>数控动柱式平面(床系?..</a></li> <!-- 2?--> <li><a rel="nofollow" href="/supply/11.html" title="MK7140C数控卧轴矩台平面(床">MK7140C数控卧轴?..</a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们"> 关于我们 </a> <ul class="erji" style="display: none;"> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="公司概况">公司概况</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html" title="团队风采">团队风采</a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/" title="新闻中心"> 新闻中心 </a> <ul class="erji" style="display: none;"> <!-- 2?--> <li><a rel="nofollow" href="/news/cjwd/" title="常见问答">常见问答</a></li> <!-- 2?--> <li><a rel="nofollow" href="/news/gsdt/" title="公司动?>公司动?/a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/buy/" title="生产基地"> 生产基地 </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/about3.html" title="团队风采"> 团队风采 </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/download/" title="h资质"> h资质 </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/about4.html" title="留言?> 留言?</a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们"> 联系我们 </a> </li> </ul> </div> </div> </div> <!--头部结束--> <div class="yunu-banner" style="background-image: url(/template/YXX0066/images/ab_banner.jpg)"></div> <div class="container"> <div class="yunu-curmbs"> <span>您的位置?/span><a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsdt/">公司动?/a> > 详细内容 </div> <div class="clearfix"> <div class="ct2-sd"> <div class="panel-sd"> <div class="panel-sd-hd"> <h4> 新闻中心 <small>NEWS CENTER</small> </h4> </div> <div class="yunu-column"> <h3> <a href="/news/cjwd/">常见问答</a> </h3> <h3> <a href="/news/gsdt/">公司动?/a> </h3> </div> </div> <div class="panel-sd"> <div class="panel-sd-hd"> <h4> 产品展示 <small>PRODUCT</small> </h4> </div> <div class="yunu-column"> <h3> <a href="/supply/41.html" title="CM-K数控龙门平面(床">CM-K数控龙门...</a> </h3> <h3> <a href="/supply/49.html" title="根据客户要求定制全封闭式数控平面(床系列">根据客户要求定制...</a> </h3> <h3> <a href="/supply/43.html" title="MK71系列数控半封闭式卧轴矩台平面(床">MK71系列数控...</a> </h3> <h3> <a href="/supply/44.html" title="M7132C系列卧轴矩台平面(床">M7132C系列...</a> </h3> <h3> <a href="/supply/8.html" title="CM-K数控龙门平面(床系列">CM-K数控龙门...</a> </h3> <h3> <a href="/supply/9.html" title="数控动柱式平面(床系?>数控动柱式平面(...</a> </h3> <h3> <a href="/supply/11.html" title="MK7140C数控卧轴矩台平面(床">MK7140C?..</a> </h3> </div> </div> <div class="yunu-contact-inner"> <img src="/template/YXX0066/images/lxservice.png" alt=""> <div class="tel"> 服务热线?strong>15108227222</strong> </div> <p>联系人:四川省川(岷机联合数控机器股份有限公?/p> <p>手机?5108227222</p> <p>邮箱?a rel="nofollow" href="mailto:1215973999@qq.com">1215973999@qq.com</a></p> <p>地址:四川省成都市都江堰经济开发区上阳?46?/p> </div> </div> <div class="ct2-mn"> <div class="yunu-infocontent"> <div class="yunu-infocontent-title"> <h1> 我们应该学会安装数控平面(床的各种工? </h1> <p> <span> 来源?a href='http://www.welcomehb.com/news/28.html'>http://www.welcomehb.com/news/28.html</a> </span> <span> 时间?020-01-15 </span> </p> </div> <div class="yunu-infocontent-body"> <p> <p style="text-indent:2em;"> <a target="_blank" href="news/28.html">我们应该学会安装数控<b><a href="" target="_blank" style="font-weight:bold">平面(床</a></b>的各种工?/a> </p> <p style="text-indent:2em;"> 用数控平面(床加工安装工件时,如需使用垫铁,垫铁与(床工作台之间应垫一定厚度的铜板,在垫铁和工作台之间垫上薄铜片,防止工作台和工件表面产生痕迹。当使用定径块时,应注意,定径块和固定螺钉应尽可能低,并且将定尺寸块放置在工件加工范围的一定区域内,以避免因定径块对刀盘和刀夹的冲击造成的损坏。装卸工件时,应轻拿轻放,尽量减少工件在工作台上的摩擦和移动。禁止在多工件边角为支撑点的(床工作台上拖动工件(严重划伤(床工作台,影响(床工作台的平整?;禁止放置套筒、螺丝扳手、螺丝、橡胶锤等工具,(床工作台上的油石和锉刀,防止(床碰撞。启动(床,检查润滑油是否充足,(床是否处于e状态。然后打开研(机电?打开研(机电源时,将旋钮从“关闭”位置转到“打开”位?,打开控制面板电源开关,并关闭紧急停止键?</p> <p style="text-indent:2em;"> <img style="max-width:100%;" src="uploads/news/20200115033921.jpg" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 在数控平面(床上安装工件有以下几种方法: </p> <p style="text-indent:2em;"> 一。使用两个中心孔定位和夹?</p> <p style="text-indent:2em;"> 一般以重要圆柱面作为定位粗基准,以轴两端中心孔作为定位精基准。基准应尽可能统一、重合、互为基准,并一次加工多个表面。中心孔是工件加工的统一定位检测基准。它的质量是非常重要的,而且它的准备工作也比较复杂。它通常用来支撑轴颈定位和转??中心锥孔。然后定位中心孔并完成外圆的转动。定位外圈并粗(锥孔。中心孔定位,外圆精(。利用轴承轴颈外圆对锥孔进行定位和精?刮削或(?,使锥孔精度达到要求?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2。外圆面定位夹紧 </p> <p style="text-indent:2em;"> 对于中心孔无法定位的空心轴或短轴,可通过圆柱面定位、夹紧和传递扭矩。一般三爪卡盘、四爪卡盘等通用夹具,或各种高精度自动定心专用夹具,如液塑薄壁定心夹具、隔膜卡盘等?</p> <p style="text-indent:2em;"> 三。用各种插头或拉杆芯轴定位和夹紧 </p> <p style="text-indent:2em;"> 在加工空心轴的外圆表面时,常用各种带中心孔的堵头或拉杆芯轴来安装工件。小锥孔常用堵头,大锥孔常用带堵头拉杆芯棒?</p> </p> <p> <br/> </p> </div> <div class="yunu-infocontent-return"> 相关标签? </div> <ul class="yunu-infocontent-epx"> <li> <div>上一?<a href="29.html">你知道如何加工数控平面(床吗?</a></div> <div>下一?<a href="27.html">平面(床是有潜力的机床之一</a></div> </li> </ul> <div class="yunu-infocontent-rem"> <div class="yunu-title-1"> 相关产品 <small>/ Related Products</small> </div> <ul class="list-4 clearfix"> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/41.html" title="CM-K数控龙门平面(床"> <div class="m"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35657/202012291519503783565756887.jpg?path=www.welcomehb.com/uploads/cp/202012291519503783565756887.jpg" alt="CM-K数控龙门平面(床"> </div> <div class="text"> <h4>CM-K数控龙门平面(床</h4> </div> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/49.html" title="根据客户要求定制全封闭式数控平面(床系列"> <div class="m"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35657/202012291501332853565785898.jpg?path=www.welcomehb.com/uploads/cp/202012291501332853565785898.jpg" alt="根据客户要求定制全封闭式数控平面(床系列"> </div> <div class="text"> <h4>根据客户要求定制全封闭式数控平面(床系列</h4> </div> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/43.html" title="MK71系列数控半封闭式卧轴矩台平面(床"> <div class="m"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35657/202012291446580033565790270.jpg?path=www.welcomehb.com/uploads/cp/202012291446580033565790270.jpg" alt="MK71系列数控半封闭式卧轴矩台平面(床"> </div> <div class="text"> <h4>MK71系列数控半封闭式卧轴矩台平面(床</h4> </div> </a> </li> </ul> <div class="yunu-title-1"> 相关资讯 <small> / Related News </small> </div> <ul class="list-2 clearfix" style="margin-bottom: 20px;"> <li> <a href="/news/38.html" rel="nofollow" title="小型半自动平面(床出现拉毛痕迹怎么办?"> <span> 2021-01-16 </span> 小型半自动平面(床出现拉毛痕迹怎么办? </a> </li> <li> <a href="/news/37.html" rel="nofollow" title="高精密平面(床易于实现自动化"> <span> 2020-12-01 </span> 高精密平面(床易于实现自动化 </a> </li> <li> <a href="/news/36.html" rel="nofollow" title="工具(床安全技术规程及技术参?> <span> 2020-10-22 </span> 工具(床安全技术规程及技术参? </a> </li> <li> <a href="/news/35.html" rel="nofollow" title="(削自动化在平面(床领域的应?> <span> 2020-09-19 </span> (削自动化在平面(床领域的应? </a> </li> <li> <a href="/news/34.html" rel="nofollow" title="平面(床的砂轮在使用前必须经过严格的检?> <span> 2020-08-06 </span> 平面(床的砂轮在使用前必须经过严格的检? </a> </li> <li> <a href="/news/33.html" rel="nofollow" title="数控平面(床有哪些加工方?> <span> 2020-05-22 </span> 数控平面(床有哪些加工方? </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <!--底部--> <!--底部开?-> <div class="f_bg"> <div class="footer"> <div class="f_logo fl"> <em><a rel="nofollow" href="/"><img alt="川(岷机" src="/template/YXX0066/images/flogo.png" title="川(岷机"></a></em> <p>地址:四川省成都市都江堰经济开发区上阳?46?/p> <p>服务热线?5108227222</p> <!--<p>技术咨询:15108227222</p>--> <p>联系邮箱?215973999@qq.com</p> <p><span>备案号:<a target="_blank"></a></span></p> <p>网站制作?a rel="nofollow" target="_blank">重庆网站建设</a></p> </div> <div class="f_nav fl"> <ul class="f_ul01"> <li><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品中心">产品中心</a> <ul class="f_ul02"> <li><a href="/supply/41.html" title="CM-K数控龙门平面(床">CM-K数控龙门...</a></li> <li><a href="/supply/49.html" title="根据客户要求定制全封闭式数控平面(床系列">根据客户要求定制...</a></li> <li><a href="/supply/43.html" title="MK71系列数控半封闭式卧轴矩台平面(床">MK71系列数控...</a></li> <li><a href="/supply/44.html" title="M7132C系列卧轴矩台平面(床">M7132C系列...</a></li> <li><a href="/supply/8.html" title="CM-K数控龙门平面(床系列">CM-K数控龙门...</a></li> <li><a href="/supply/9.html" title="数控动柱式平面(床系?>数控动柱式平面(...</a></li> <!-- <li><a href="/jqrmc/hjsqzdpmmc/" title="数控龙门平面(床">数控龙门平面(床</a></li> <li><a href="/jqrmc/jxbsqzdpmmc/" title="数控动柱式平面(?>数控动柱式平面(?/a></li> --> <!-- 2?--> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/" title="新闻中心">新闻中心</a> <ul class="f_ul02"> <li><a rel="nofollow" href="/news/cjwd/" title="常见问答">常见问答</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/gsdt/" title="公司动?>公司动?/a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们">关于我们</a> <ul class="f_ul02"> <!-- 2?--> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="公司简?>公司简?/a></li> <!-- 2?--> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" title="生产基地">生产基地</a></li> <!-- 2?--> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html" title="团队风采">团队风采</a></li> <!-- 2?--> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html" title="在线留言">在线留言</a></li> <!-- 2?--> <li><a href="/sitemap.html" target="_blank" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml" target="_blank" title="xml">xml</a></li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="f_er fr"> <p><img alt="川(手机官网" src="/template/YXX0066/images/3e16ce18d26c4e9195a0c14415cda70d_2.jpg" title="川(手机官网"><span>川(手机官网</span></p> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <!--底部结束--> <div class="yunu-footer-copy"> <div class="container clearfix"> <p>数控动柱式平面(床哪家好?供应订做多少钱?卧轴矩台平面(床找哪家怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供卧轴矩台平面(床、平面(床哪里好、数控动柱式平面(床哪家好、平面(床哪家好等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制? <p>Powered by <a title="企业系统" target="_blank" rel="nofollow">筑巢</a> 热门城市推广: <div class="cnzz" rel="nofollow" style="display: inline-block;"> </div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/" rel="nofollow"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2019-09-18/" rel="nofollow"></script> <a style="display: inline-block;" target="_blank" rel="nofollow"></a> </p> </div> </div> <!--渐显渐隐效果--> <script src="/template/YXX0066/js/wow.min.js" type="text/javascript"></script> <div class="client-2" style="margin-top: -94.5px;"> <ul id="client-2"> <li class="my-kefu-qq"> <div class="my-kefu-main"> <div class="my-kefu-left"> <a rel="nofollow" class="online-contact-btn" qq="" target="_blank"> <i></i> <p> QQ咨询 </p> </a> </div> <div class="my-kefu-right"></div> </div> </li> <li class="my-kefu-tel"> <div class="my-kefu-tel-main"> <div class="my-kefu-left"> <i></i> <p>联系电话</p> </div> <div class="my-kefu-tel-right" phone400="">15108227222</div> </div> </li> <!--<li class="my-kefu-liuyan">--> <!-- <div class="my-kefu-main">--> <!-- <div class="my-kefu-left">--> <!-- <a title="在线留言"> <i></i>--> <!-- <p> 在线留言 </p>--> <!-- </a>--> <!-- </div>--> <!-- <div class="my-kefu-right"></div>--> <!-- </div>--> <!--</li>--> <li class="my-kefu-weixin"> <div class="my-kefu-main"> <div class="my-kefu-left"> <i></i> <p> 微信客服 </p> </div> <div class="my-kefu-right"> </div> <div class="my-kefu-weixin-pic"> <img src="/template/YXX0066/images/3e16ce18d26c4e9195a0c14415cda70d_2.jpg"> </div> </div> </li> <!--<li class="my-kefu-weibo" th:if="${not #strings.isEmpty(enterprise.xlweibo)}">--> <!-- <div class="my-kefu-main">--> <!-- <div class="my-kefu-left">--> <!-- <a th: target="_blank" href="javascript:;"> <i></i>--> <!-- <p> 关注微博 </p>--> <!-- </a>--> <!-- </div>--> <!-- <div class="my-kefu-right">--> <!-- </div>--> <!-- </div>--> <!--</li>--> <li class="my-kefu-ftop"> <div class="my-kefu-main"> <div class="my-kefu-left"> <a rel="nofollow" href="javascript:;"> <i></i> <p> 返回顶部 </p> </a> </div> <div class="my-kefu-right"> </div> </div> </li> </ul> </div> <script src="/template/YXX0066/js/5c930024e4b0d6617746074a.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> /*$(document).bind("contextmenu", function () { return false; })*/ $(document).bind("selectstart", function () {return false; }); </script> <script src="/template/YXX0066/js/public.js"></script> <!--底部--> <a href="http://www.welcomehb.com/">Dzվ˿</a> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>